TBU Publications
Repository of TBU Publications

Univerzální jednočipové řídicí zařízení

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Univerzální jednočipové řídicí zařízení cs
dc.title General-purpose single chip control device en
dc.contributor.author Slovák, Dalibor
dc.date.issued 2012-10-08
dc.type utilityModel
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1859204&lan=cs
dc.description.abstract Technické řešení se týká univerzálního jednočipového řídicího zařízení k programovému řízení elektricky poháněných strojů a zařízení, jako je např. osvětlovací zařízení a technika vizuálních jevištních efektů. Podstata technického řešení spočívá v tom, že zařízení obsahuje mikroprocesorovou jednotku propojenou s externím časovačem a vybavenou softwarovým modulem pro transformaci logických hodnot diskrétního signálu na hodnoty spojitého signálu řídícího napětí. cs
dc.description.abstract This technical solution concerns a universal single-chip device for the programmed control of electrically-powered machines and devices, lights and stage visual effects for example. The universal single-chip control device consists of a microprocessor interconnected with an external timer. The microprocessor consists of a control firmware module, which transforms discrete signal logical values into continuous-control electrical tension values. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005381
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/12:43868433
utb.identifier.obdid 43868534
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:12Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:12Z
utb.identifier.upv1 2012-26549
utb.identifier.upv2 24542
utb.identifier.mpt G 05 B 19/042, G 05 B 19/02, H 05 B 37/02, H 04 L 29/00, G 05 B 15/02
utb.date.registered 2012-08-15
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Slovák, Dalibor
utb.date.registration-published 2012-11-21
Find Full text

Files in this item

Show simple item record