Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Magnetoreologická suspenze se zvýšenou oxidační a chemickou stabilitou

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
SEDLAČÍK, Michal, Vladimír PAVLÍNEK a Radek VYROUBAL. Magnetoreologická suspenze se zvýšenou oxidační a chemickou stabilitou. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2012-26872 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1887455&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články