Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Vysoce elastický plošný senzor určený k detekci tahové deformace

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
SLOBODIAN, Petr, Robert OLEJNÍK a Pavel ŘÍHA. Vysoce elastický plošný senzor určený k detekci tahové deformace. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2012-26935 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1893069&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články