Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Optimalizovaná soustava zařízení k výrobě dutin forem tvarově specifických dílců

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
DVOŘÁK, Zdeněk, Eva HNÁTKOVÁ, Vladimír SEDLAŘÍK, Vladimír ZLÍNSKÝ a Michal STANĚK. Optimalizovaná soustava zařízení k výrobě dutin forem tvarově specifických dílců. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2012-27191 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1913294&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články