Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Anorganický inkoust na bázi nanočástic, zejména pro materiálový tisk

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
KUŘITKA, Ivo, Pavel URBÁNEK, Petr KRČMÁŘ, Jan MAŠLÍK a Pavol ŠULY. Anorganický inkoust na bázi nanočástic, zejména pro materiálový tisk. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2013-28955 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2091084&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články