Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

PVC prostá podlahovina optimalizované struktury

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
PARAVANOVÁ, Gordana, Pavel BAŽANT, Tomáš SEDLÁČEK, Vladimír PAVLÍNEK, Jan MUSIL, Daniela OMELKOVÁ, Petr MERTLÍK a Marek ŠINDELÁŘ. PVC prostá podlahovina optimalizované struktury. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-29788 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10057560&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články