TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro kontinuální detekci defektů v tenkých transparentních polymerních fóliích

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
SMOLKA, Petr, Aleš MRÁČEK, Vladimír PAVLÍNEK, Tomáš SEDLÁČEK, Jan MUSIL, Michal ZBOREK a Jarmila GAŠPAŘÍKOVÁ. Zařízení pro kontinuální detekci defektů v tenkých transparentních polymerních fóliích. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-29805 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10059012&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles