Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Vysoce citlivý plošný senzor pro detekci plynných látek

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
SLOBODIAN, Petr, Robert OLEJNÍK a Dipak Gorakh BABAR. Vysoce citlivý plošný senzor pro detekci plynných látek. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-30030 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10072070&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články