Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

FlightGear application for flight simulation of a mini-UAV

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VOGELTANZ, Tomáš a Roman JAŠEK. FlightGear application for flight simulation of a mini-UAV. In: Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014) [online]. Rhodes: American Institute of Physics (AIP), 2015 [cit. 2018-12-18]. ISSN 0094-243X. Dostupné z: http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4912769.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported