Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Management process of virtual enterprise value chain

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
HUSPENINOVÁ, Kateřina a Jiří SVOBODA (ÚFÚ). Management process of virtual enterprise value chain. In: Innovation and Sustainable Competitive Advantage: From Regional Development to World Economies, Vols 1-5 [online]. Istanbul: International Business Information Management Association, IBIMA, 2012, s. 2355-2366.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články