Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Small gas flow measurement - a microcomputer application

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ADÁMEK, Milan, Miroslav MATÝSEK a Petr NEUMANN. Small gas flow measurement - a microcomputer application. In: International Conference on Control and Automation [online]. Montreal, Que.: 2003, s. 218-222.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články