Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Modelling and design of time - Of - Flight sensor

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ADÁMEK, Milan a Petr NEUMANN. Modelling and design of time - Of - Flight sensor. In: 2004 5th Asian Control Conference [online]. Melbourne: 2004, s. 1066-1070. [cit. 2018-12-13]. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1426790.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články