Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MATOUŠEK, Tomáš, Petr PONÍŽIL, Filip KŘEMEN, Iva BUREŠOVÁ a Petra DVOŘÁKOVÁ. Pore size estimation. In: Recent Researches in Geography, Geology, Energy, Environment and Biomedicine - Proc. of the 4th WSEAS Int. Conf. on EMESEG'11, 2nd Int. Conf. on WORLD-GEO'11, 5th Int. Conf. on EDEB'11 [online]. Corfu Island: 2011, s. 372-377. [cit. 2018-02-21]. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Corfu/GEMESED/GEMESED-66.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články