Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Quantitative characteristics of inhomogeneous microstructure in UFG copper

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KRÁL, Petr, Marie KVAPILOVÁ, Jiří DVOŘÁK, Petr PONÍŽIL, Ondřej ŠEDIVÝ a Kateřina HELISOVÁ. Quantitative characteristics of inhomogeneous microstructure in UFG copper. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. Metz: Institute of Physics Publishing, 2014 ISSN 1757-8981.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported