Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Structural, Cation Distribution, and Magnetic Properties of CoFe2O4 Spinel Ferrite Nanoparticles Synthesized Using a Starch-Assisted Sol-Gel Auto-Combustion Method

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
YADAV, Raghvendra Singh, Jaromír HAVLICA, Jiří MÁSILKO, Lukáš KALINA, Miroslava HAJDÚCHOVÁ, Vojtěch ENEV, Jaromír WASSERBAUER, Ivo KUŘITKA a Zuzana KOŽÁKOVÁ. Structural, Cation Distribution, and Magnetic Properties of CoFe2O4 Spinel Ferrite Nanoparticles Synthesized Using a Starch-Assisted Sol-Gel Auto-Combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism [online]. 2015, vol. 28, iss. 6, s. 1851-1861. [cit. 2018-12-19]. ISSN 1557-1939. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10948-015-2990-0.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články