Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The model of environmental, social and corporate governance performance indicators of a company

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KOCMANOVÁ, Alena, Iveta ŠIMBEROVÁ a Petr NĚMEČEK. The model of environmental, social and corporate governance performance indicators of a company. In: WMSCI 2013 - 17th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings [online]. Orlando, FL: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), 2013, s. 19-24. [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://www.iiis.org/CDs2013/CD2013SCI/SCI_2013/PapersPdf/SA034MM.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články