Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Magnetorheology of core-shell carbonyl iron/ZnO rod-like particle silicone oil suspensions under oscillatory shear

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MRLÍK, Miroslav, Michal MACHOVSKÝ, Vladimír PAVLÍNEK a Ivo KUŘITKA. Magnetorheology of core-shell carbonyl iron/ZnO rod-like particle silicone oil suspensions under oscillatory shear. Journal of Physics: Conference Series [online]. 2015, vol. 602, iss. 1 [cit. 2019-02-18]. ISSN 1742-6588. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/1742-6596/602/1/012034/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported