TBU Publications
Repository of TBU Publications

Mezinárodní finance

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Mezinárodní finance cs
dc.title International finance en
dc.contributor.author Kráľ, Miloš
dc.contributor.author Svoboda (ÚFÚ), Jiří
dc.contributor.author Přílučíková, Jana
dc.identifier.isbn 978-80-89401-08-6
dc.date.issued 2010
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GEORG, Žilina
dc.subject world financial system en
dc.subject balanced of payment en
dc.subject IMF en
dc.subject BIS en
dc.subject financial risks en
dc.subject world finance crisis en
dc.description.abstract Monografie pojednává o základech mezinárodních financí. První kapitola popisuje hlavní modely hospodářských systémů, další část definuje finance a finanční systém a uvádí jejich základní strukturu. Část B definuje příčiny vzniku mezinárodních financí a mezinárodních finančních trhů a jejich vývoj. Hlavní kapitoly jsou věnovány mezinárodnímu platebnímu systému a jeho produktům a poslední kapitola platební bilanci. Část C je věnována definici rizik - úvěrových, kurzovních atd. Část D pojednává o podstatě peněz měnových systémů a Brettonwoodském měnovém systému. Část E charakterizuje hlavní světové finanční instituce (MMF, SB, BIS, atd.). Poslední část je věnována charakteristice podstaty světové finanční krize 2007 - 2009 vč. hlavních toxických produktů. cs
dc.description.abstract Monography describes basic of international financial. The part A describes main models of every economy, next part system of financial in every economic and his structure. Part B is about international trade es a basic of genesis of international financial and internmational financial markets. Maine chapters desribe international payment system and his products and in the last part. Last chapter is about balance of payments. Part C describes risks - credit, risks currency, etc. Part D describes world money system and Bretton woods international monetary system. Part E describes maine world financial institutions (IMF, WB, BIS, etc.). Last part is presentit describing of basic of world finance crisis 2007 - 2009. Including the maine toxic financial products. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004421
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/10:63509823!RIV11-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43863150
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:12Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:12Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 324
utb.identifier.utb-sysno 56103
utb.identifier.nkp 004238964
utb.contributor.internalauthor Kráľ, Miloš
utb.contributor.internalauthor Svoboda (ÚFÚ), Jiří
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record