Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Využití reálných opcí pro hodnocení efektivnosti AMT investic

Repozitář DSpace/Manakin

Zobrazit minimální záznam


dc.title Využití reálných opcí pro hodnocení efektivnosti AMT investic cs
dc.title Utilization of Real Options for Effectiveness Valuation of AMT Investments en
dc.contributor.author Pálka, Přemysl
dc.identifier.isbn 978-80-89401-60-4
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GEORG
dc.subject real options en
dc.subject Investment decisions en
dc.subject Advanced Manufacturing Technologies en
dc.subject risk en
dc.subject volatility en
dc.subject evaluation en
dc.subject effectiveness en
dc.subject simulation en
dc.subject modelling en
dc.subject flexibility en
dc.description.abstract Odborná kniha se zabývá problematikou reálných opcí v souvislosti s aplikací tohoto přístupu do investičního rozhodování v oblasti vyspělých výrobních technologií (AMT). K cílům publikace náleží objasnění otázky využitelnosti konceptu reálných opcí v procesu hodnocení efektivnosti investic, kdy jedna z jejich hlavních vlastností je flexibilita, ovlivňující velkou měrou postoj k ocenění výkonnosti těchto investic, a to zejména v situaci zvýšené nejistoty. Výsledkem je vytvoření souhrnné metodiky pro řízení a hodnocení efektivnosti AMT investic s využitím reálných opcí, jakož to nástroje vhodného pro kvantifikaci hodnoty flexibility těchto investic. Kniha obsahuje i detailní popis vypracovaného matematicko-analytického modelu stanovení celkové volatility podkladových investic pro podporu přesného stanovení hodnoty reálných opcí. V rámci souhrnné metodiky pro hodnocení efektivnosti AMT investic je také vytvořen prezentován model pro sebehodnocení firmy, který má za úkol identifikovat a kvantifikovat potenciál firmy v rámci implementace reálných opcí do systému řízení. cs
dc.description.abstract The publication thesis deals with the topic of real options in relation to the application of this approach to investment decisions in the field of advanced manufacturing technologies. To the main objectives belongs the clarification of issues related to the applicability of the real options in the process of evaluating the effectiveness of investments, main feature of which is their flexibility, that largely affects the approach of performance measurement of these investments and in particular in a situation of increased uncertainty. The main result is a summary procedure and methodology for evaluating the effectiveness of AMT investments using real options as a suitable tool for the quantification of flexibility value of these investments, including the support of developed mathematical and analytical model for determining the overall volatility of the underlying investments, to support accurate determination of the real option value. As a part of methodology for AMT investments evaluation, self-evaluation model is presented, which aims to identify and quantify firms’ potential in field of real option implementation and usage within management system. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004413
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/11:43866709!RIV12-GA0-28120___
utb.identifier.obdid 43866876
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:09Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:09Z
dc.description.sponsorship P(GA402/09/1739)
dc.format.extent 120
utb.identifier.nkp 005329658
utb.contributor.internalauthor Pálka, Přemysl
Find Full text

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Zobrazit minimální záznam