TBU Publications
Repository of TBU Publications

TACITNÍ ZNALOSTI A ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ monografie k závěrům řešení projektu GAČR, reg. č. 406/08/0459, Rozvoj tacitních znalostí manažerů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title TACITNÍ ZNALOSTI A ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ monografie k závěrům řešení projektu GAČR, reg. č. 406/08/0459, Rozvoj tacitních znalostí manažerů cs
dc.title Managerial Tacit Knowledge and successful management en
dc.contributor.author Gregar, Aleš
dc.contributor.author Švec, Vlastimil
dc.contributor.author Kressová, Petra
dc.contributor.author Ladová, Janka
dc.contributor.author Matošková, Jana
dc.contributor.author Ershova, Maria
dc.contributor.author Bejtkovský, Jiří
dc.contributor.author Mikeska, Martin
dc.contributor.author Bočincová, Zuzana
dc.contributor.author Harantová, Lenka
dc.contributor.author Chernel, Andras
dc.identifier.isbn 978-80-970360-1-0
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Alfa print
dc.subject management en
dc.subject knowledge en
dc.subject tacit knowledge en
dc.subject employees 50+ en
dc.subject knowledge sharing en
dc.description.abstract Tacitní znalosti představují významný zdroj účinného jednání manažerů. Jsou vytvářeny a rozvíjeny na základě zkušeností jedinců z řešení profesních situací, úkolů a problémů. Předložená publikace je jedním z výstupů řešení projektu GAČR č. 406/08/0459 Rozvoj tacitních znalostí manažerů. V jednotlivých kapitolách této monografie jsou uvedeny příspěvky spoluřešitelů projektu, které uvádějí odpovědi na základní otázky, na které jsme v našem výzkumu hledali odpověď, jsou tacitní znalosti v práci manažera skutečně důležité; jak se projevuje vlastnictví tacitních znalostí v práci manažera, v jeho rozhodování; za jakých podmínek ovlivňují tacitní znalosti rozhodování manažera? Jak jej ovlivní; co nebo kdo přispívá ke zformování tacitních znalostí a jakým způsobem, za jakých podmínek, do jaké míry; co nebo kdo může bránit zformování tacitních znalostí a jakým způsobem, za jakých podmínek, do jaké míry; jak lze sdílet tacitní znalosti mezi manažery; lze vyjádřit tacitní znalosti manažerů pomocí slov, čísel či jiných symbolů, pomocí jakých nástrojů; jak podpořit zformování či rozvoj tacitních znalostí pomocí formálních metod vzdělávání; lze na základě diagnostiky a měření tacitních znalostí predikovat úspěšnost člověka v manažerské práci? cs
dc.description.abstract We understand Managerial Tacit Knowledge as a certain form of practical knowledge, acquired through experience and experientially, which exists in a manager´s thought processes (or their subconscious) and which a manager uses in the course of their duties. This publication is one of the outputs of the solution of the research project GAČR No. 406/08/0459 Developing Managerial Tacit Knowledge. The individual chapters of this monograph set out the contributions made by the team of researchers working on the project, who provide responses to the fundamental questions to which we sought the answers in resolving this research study. These were, is Tacit Knowledge truly important to the work of Managers; how does “ownership” of Tacit Knowledge express itself in the daily working practices of a manager, in their decision-making processes; who or what contributes to the formulation of Managerial Tacit Knowledge, and how does this occur; who or what can impede or prevent the formulation of Managerial Tacit Knowledge, and in what ways does this occur; how can Tacit Knowledge be shared between managers; can Managerial Tacit Knowledge be expressed in words, numbers or other symbols; how can one support the formulation or development of Managerial Tacit Knowledge through formal educational and tuition methods; can, on the basis of diagnostics and measurements, Managerial Tacit Knowledge predict the successfulness of a person in the performance of their managerial duties? en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004407
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/11:43866007!RIV12-GA0-28120___
utb.identifier.obdid 43866029
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:07Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:07Z
dc.description.sponsorship P(GA406/08/0459)
dc.format.extent 184
utb.identifier.nkp 005329662
utb.contributor.internalauthor Gregar, Aleš
utb.contributor.internalauthor Kressová, Petra
utb.contributor.internalauthor Ladová, Janka
utb.contributor.internalauthor Matošková, Jana
utb.contributor.internalauthor Ershova, Maria
utb.contributor.internalauthor Bejtkovský, Jiří
utb.contributor.internalauthor Mikeska, Martin
utb.contributor.internalauthor Bočincová, Zuzana
utb.contributor.internalauthor Harantová, Lenka
utb.contributor.internalauthor Švec, Vlastimil
utb.contributor.internalauthor Chernel, Andras
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record