TBU Publications
Repository of TBU Publications

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami cs
dc.title Contemporary Role of Communication of Universities with Target Groups en
dc.contributor.author Soukalová, Radomila
dc.identifier.isbn 978-80-87500-14-9
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject communication of universities en
dc.subject target group internal and external en
dc.subject internal and external academic enviroment of universities en
dc.subject applicant en
dc.subject graduates en
dc.subject cooperatoin with practice en
dc.subject employee and students of universities en
dc.description.abstract Publikace je zaměřena na význam uplatňování marketingových principů v řízení vysokých škol, na identifikaci cílových skupin a zkoumání vztahů marketingové komunikace a poslání vysokých škol. V návaznosti na formulaci poslání a úlohu marketingových komunikací zkoumá také vhodné procesy pro poznání efektivní komunikace. Publikace obsahuje základní teoretické teze z oblastí marketingové komunikace ve vzdělávacích institucích. V následujících částech publikace jsou teoretické teze aplikovány na konkrétní organizaci vysoké školy formou vyhodnocení realizovaných výzkumných šetření, jejichž společným cílem bylo poznat reálnou potřebu marketingové komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. V publikaci je formulována role a poslání vysoké školy pro komunikaci s cílovými skupinami. Současně jsou v publikaci prezentovány výsledky řady primárních výzkumů realizovaných u cílových skupin v letech 2005 – 2010. cs
dc.description.abstract The presented publication focuses on the importance of application of marketing principles in university management, identification of target groups and investigating the relations of marketing communications and mission of universities. In addition to the formulation of role and mission of marketing communications, it also explores suitable processes for the identification of effective communication. The publication contains basic theoretical theses from the area. The publication identifies the target groups typical for both internal and external academic environment. In connection with the fundamental roles of universities and higher education laid down in the Magna Charta Universitatum of 1988, this publication, based on the research results of university target groups (university applicants, graduates, professionals, current students and employees), formulates the role and mission of a university for communication with target groups and highlights the basic communication tools. Furthermore, the publication presents the results of a series of primary research carried out within target groups in the years 2005–2010. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004405
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/11:43866350!RIV12-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43866436
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:07Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:07Z
dc.description.sponsorship O
dc.format.extent 111
utb.identifier.utb-sysno 000064976
utb.identifier.nkp 005210507
utb.contributor.internalauthor Soukalová, Radomila
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record