TBU Publications
Repository of TBU Publications

Velký slovník marketingových komunikací

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Velký slovník marketingových komunikací cs
dc.title Large Vocabulary of Marketing Communications en
dc.contributor.author Jurášková, Olga
dc.contributor.author Horňák, Pavel
dc.contributor.author Vysekalová, Jitka
dc.contributor.author Štarchoň, Peter
dc.contributor.author Kotyzová, Pavla
dc.contributor.author Banyár, Milan
dc.contributor.author Svoboda, Václav
dc.identifier.isbn 978-80-247-4354-7
dc.date.issued 2012
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Grada Publishing
dc.subject Communications en
dc.subject Marketing en
dc.subject Vocabulary en
dc.description.abstract Přehled základních pojmů používaných v oblasti marketingových komunikací, více než tisíc hesel ze základních oblastí marketingových komunikací, reklamy, public relations, marketingu a direct marketingu, psychologie MK, osobní prodej a podpora prodeje, výstavy a veletrhy, nové formy MK. Uspořádání slovníku je abecední, některá hesla mají více výkladů podle oblasti, které se týkají. cs
dc.description.abstract Overview of the basic concepts used in the field of marketing communications, more than a thousand entries of the basic areas of marketing communications, advertising, public relations, marketing and direct marketing, psychology, MK, personal selling and sales promotion, exhibitions and fairs, new forms of MK. The arrangement is alphabetical dictionary, some passwords have multiple interpretations depending on the area that they cover. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004366
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/12:43868283!RIV13-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43868379
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:57Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:57Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 272
utb.identifier.utb-sysno 65906
utb.identifier.nkp 005455482
utb.contributor.internalauthor Jurášková, Olga
utb.contributor.internalauthor Štarchoň, Peter
utb.contributor.internalauthor Banyár, Milan
utb.contributor.internalauthor Vysekalová, Jitka
utb.contributor.internalauthor Kotyzová, Pavla
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record