TBU Publications
Repository of TBU Publications

Pedagogika,andragogika a multikulturalita

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Pedagogika,andragogika a multikulturalita cs
dc.title Pedagogy, andragogy and Multiculturalism en
dc.contributor.author Balvín, Jaroslav
dc.identifier.isbn 978-80-86798-07-3
dc.date.issued 2012
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Hnutí R, nakladatelství s mezinárodní vědeckou radou
dc.subject Multiculturalism en
dc.subject pedagogy en
dc.subject andragogy en
dc.subject pluralism en
dc.subject interculturality en
dc.description.abstract Publikace ve formě monografie rozebírá vztahy mezi pedagogikou, andragogikou a multikulturalitou. Pedagogika souvisí úzce s multikulturní výchovou jako průřezové téma vzdělávání ve škole. V andragogice systémový výklad multikulturality chybí. Pro edukaci dospělých však je také potřebný. Publikace ukazuje, jak by mohl být do andragogiky včleněn multikulturalismus jako průřezové vzdělávání dospělých. Jde o to přičlenit k stávajícím subdisciplinám andragogiky také andragogiku multikulturní. cs
dc.description.abstract This publication in the form of a monograph elaborates on relations between pedagogy, andragogics, and multiculturalism. Pedagogy goes hand in hand with multicultural education as a cross-section issue of relevance in certain schools. Systemic interpretation of multiculturalism is missing in andragogics, even though it is equally important in adult education, too. The publication demonstrates how to incorporate multiculturalism as a cross-section form of education into the education of adults. The point is to make multicultural andragogics part of the present-day subdisciplines of andragogics. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004362
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/12:43867938!RIV13-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43868029
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:56Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:56Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 232
utb.identifier.utb-sysno 000066143
utb.identifier.nkp 005466003
utb.contributor.internalauthor Balvín, Jaroslav
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record