TBU Publications
Repository of TBU Publications

Divadlo a film : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2011

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Divadlo a film : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2011 cs
dc.title Theatre and Cinema : Buying Behavior on Cultural Product Markets 2011 en
dc.contributor.author Bačuvčík, Radim
dc.identifier.isbn 978-80-87500-24-8
dc.date.issued 2012
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject culture en
dc.subject art en
dc.subject theatre en
dc.subject movie en
dc.subject cinema en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing research en
dc.subject marketing communication en
dc.subject sociology of culture en
dc.description.abstract Monografie se zabývá otázkou, jaký je vztah jednotlivých částí veřejnosti k divadlu a filmu jako formám umění, respektive k návštěvám divadla a kina jako formám volnočasových aktivit. Výzkumná data, která jsou v knize prezentována, odpovídají na otázky ohledně frekvence návštěv obou typů zařízní, žánrových preferencí, asociací spojených s těmito formami umění a podobně. Hlavní cílem knihy je ukázat, v čem spočívají rozdíly v chování jednotlivých částí veřejnosti (ženy a muži, věkové a vzdělanostní skupiny, lidé různých profesí apod.) a co toto jejich chování ovlivňuje (rodina, výchova, společenské skupiny atd.). cs
dc.description.abstract The monograph deals with the issue of what kind of a relationship particular parts of the public have to theatre and film as artistic products, or, as the case may be, to theatre- or cinema-going as forms of leisure time activities. Research data referred to and presented in the book respond to questions regarding how often people go to a theatre or a cinema, what dramatic or film genres they prefer and what associations with these forms of art they have. The main goal is to show the differences among behaviours and preferences of particular groups of the public (men and women, various age groups, people of various jobs, etc.) and what has affected their attitudes to theatre and film (the influence of family and upbringing, society and reference groups). en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004355
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/12:43868234!RIV13-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43868330
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:55Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:55Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 116
utb.identifier.utb-sysno 83506
utb.identifier.nkp 005580669
utb.contributor.internalauthor Bačuvčík, Radim
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record