Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

N-methyl-2-pyrrolidone-degrading bacteria from activated sludge

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KŘÍŽEK, Karel, Jan RŮŽIČKA, Markéta JULINOVÁ, Lucie HUSÁROVÁ, Josef HOUSER, Marie DVOŘÁČKOVÁ a Petra JANČOVÁ. N-methyl-2-pyrrolidone-degrading bacteria from activated sludge. Water Science and Technology [online]. 2015, vol. 71, iss. 5, s. 776-782. [cit. 2018-02-25]. ISSN 0273-1223. Dostupné z: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=534c1c21-3230-404f-bc89-64555ee6f143%40sessionmgr198&vid=0&hid=105.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články