Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The enhanced magnetorheological performance of carbonyl iron suspensions using magnetic Fe3O4/ZHS hybrid composite sheets

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MACHOVSKÝ, Michal, Miroslav MRLÍK, Tomáš PLACHÝ, Ivo KUŘITKA, Vladimír PAVLÍNEK, Zuzana KOŽÁKOVÁ a Takeshi KITANO. The enhanced magnetorheological performance of carbonyl iron suspensions using magnetic Fe3O4/ZHS hybrid composite sheets. RSC Advances [online]. 2015, vol. 5, iss. 25, s. 19213-19219. [cit. 2018-12-18]. ISSN 2046-2069. Dostupné z: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/RA/C4RA14054K#!divAbstract.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported