Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Energy balance in real electronic RLC circuits By remote experimentation

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
TKÁČ, Lukáš a František SCHAUER. Energy balance in real electronic RLC circuits By remote experimentation. Procedia Social and Behavioral Sciences [online]. 2013, vol. 89, s. 158-162. [cit. 2018-12-17]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813029583.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported