Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Nanohardness of electron beam irradiated HDPE

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MAŇAS, David, Martin OVSÍK, Miroslav MAŇAS, Michal STANĚK, Karel KOCMAN, Martin BEDNAŘÍK a Vojtěch ŠENKEŘÍK. Nanohardness of electron beam irradiated HDPE. In: Advanced Materials Research [online]. Jeju Island: Trans Tech Publications Ltd., 2014, s. 410-414. [cit. 2019-02-18]. ISSN 1022-6680. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMR.1025-1026.410.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články