Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Creep of radiation cross linked HDPE at elevated temperature

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ŘEZNÍČEK, Martin, David MAŇAS, Michal STANĚK, Martin OVSÍK, Martin BEDNAŘÍK, Adam ŠKROBÁK a Aleš MIZERA. Creep of radiation cross linked HDPE at elevated temperature. In: Advanced Materials Research [online]. Jeju Island: Trans Tech Publications Ltd., 2014, s. 555-558. [cit. 2019-01-17]. ISSN 1022-6680. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMR.1025-1026.555.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články