Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Chaos enhanced differential evolution in the task of evolutionary control of selected set of discrete chaotic systems

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠENKEŘÍK, Roman, Ivan ZELINKA, Michal PLUHÁČEK, Donald David DAVENDRA a Zuzana KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ. Chaos enhanced differential evolution in the task of evolutionary control of selected set of discrete chaotic systems. Scientific World Journal [online]. 2014, s. 836484. [cit. 2018-12-10]. ISSN 1537-744X. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/836484/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported