Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Electrooxidation of glycerin by potential sweep technique and controlled potential electrolysis

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BELTRÁN-PRIETO, Juan Carlos, Roman SLAVÍK a Karel KOLOMAZNÍK. Electrooxidation of glycerin by potential sweep technique and controlled potential electrolysis. International Journal of Electrochemical Science [online]. 2014, vol. 9, iss. 12, s. 6910-6923. [cit. 2018-12-10]. ISSN 1452-3981. Dostupné z: http://www.electrochemsci.org/papers/vol9/91206910.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International