Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Value Chain of Virtual Enterprise - Possible Modern Management Concepts and Value Drivers Identification

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
JANUŠKA, Martin, Přemysl PÁLKA, Dagmar ŠULOVÁ a Miroslav CHODÚR. Value Chain of Virtual Enterprise - Possible Modern Management Concepts and Value Drivers Identification. In: Annals of DAAAM For 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium [online]. Vienna: D A A A M International Vienna, 2009, s. 469-470. [cit. 2018-02-19]. ISSN 1726-9679. Dostupné z: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=adcbe9d8-c043-4e6f-a3b0-b82be69833cf%40sessionmgr113&hid=123.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články