Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The Czech adaptation of motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JAKEŠOVÁ, Jitka a Karla HRBÁČKOVÁ. The Czech adaptation of motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ). Asian Social Science [online]. 2014, vol. 10, iss. 12, s. 72-78. [cit. 2019-03-23]. ISSN 1911-2025. Dostupné z: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/37287.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International