Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Nature The Monster Or Did Atwood Get It All Wrong: Representation Of Nature In Alistair Macleod's Short Stories

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
FONFÁROVÁ, Vladimíra. Nature The Monster Or Did Atwood Get It All Wrong: Representation Of Nature In Alistair Macleod's Short Stories. In: Silesian Studies in English 2012 [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav cizích jazyků, 2013, s. 166-176. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-cizich-jazyku/publikacni-cinnost/silesian-studies-in-english-2012-1.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články