Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mathematical models of enzymatic hydrolysis of Amaranth grain, flour and stem

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VAŠKOVÁ, Hana a Karel KOLOMAZNÍK. Mathematical models of enzymatic hydrolysis of Amaranth grain, flour and stem. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences [online]. 2014, vol. 8, iss. 1, s. 29-37. [cit. 2019-03-23]. ISSN 1998-0140. Dostupné z: http://www.naun.org/main/NAUN/ijmmas/2014/a182001-299.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články