Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Preglacial archaeological evidence at Grimshaw, the Peace River area, Alberta: Reply

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
CHLACHULA, Jiří a L. LESLIE. Preglacial archaeological evidence at Grimshaw, the Peace River area, Alberta: Reply. Canadian Journal of Earth Sciences [online]. 2001, vol. 38, iss. 5, s. 875-878. [cit. 2018-03-17]. ISSN 0008-4077. Dostupné z: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=cc2af445-b542-4583-baa1-02b0a6d63a64%40sessionmgr112&vid=1&hid=124.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články