Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Rheological characterization of polyolefin composites with reduced flammability

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
HABROVÁ, Veronika, Alena KALENDOVÁ a Gordana PARAVANOVÁ. Rheological characterization of polyolefin composites with reduced flammability. In: AIP Conference Proceedings [online]. Ischia: American Institute of Physics (AIP), 2012, s. 268-270. [cit. 2018-03-17]. ISSN 0094-243X. Dostupné z: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=a31f6d53-fc56-46db-97a5-16a599a2891b%40sessionmgr4001&vid=1&hid=4106.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články