Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Polyolefin Clay Nanocomposites

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
PEPRNÍČEK, Tomáš, Lucie KOVÁŘOVÁ a Dagmar MĚŘÍNSKÁ. Polyolefin Clay Nanocomposites. In: Recent Advances in Polymer Nanocomposites [online]. Taylor and Francis, 2009, s. 119-154.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články