Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Zero-pole and Padé finite-dimensional reduction of delayed controllers: A comparative study

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PEKAŘ, Libor a Roman PROKOP. Zero-pole and Padé finite-dimensional reduction of delayed controllers: A comparative study. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences [online]. 2013, vol. 7, iss. 7, s. 728-735. [cit. 2019-02-17]. ISSN 1998-0140. Dostupné z: http://www.naun.org/cms.action?id=5358.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články