Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Different Kinds of Carbon-Based Material for Resistive Gas Sensing

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
BOŘUTA, Roman, Robert OLEJNÍK, Petr SLOBODIAN a Pavel ŘÍHA. Different Kinds of Carbon-Based Material for Resistive Gas Sensing. In: Materials And Applications For Sensors And Transducers II [online]. Budapest: Trans Tech Publications Inc., 2013, s. 269-272. [cit. 2018-02-20]. ISSN 1013-9826. Dostupné z: http://www.scientific.net/KEM.543.269.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články