Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effect of strain on viscoelastic behavior of fresh, swelled and mineralized PVP-CMC hydrogel

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
SAHA, Nabanita, Radek VYROUBAL, Rushita SHAH, Takeshi KITANO a Petr SÁHA. Effect of strain on viscoelastic behavior of fresh, swelled and mineralized PVP-CMC hydrogel. In: Novel Trends in Rheology V [online]. Zlín: American Institute of Physics (AIP), 2013, s. 301-309. [cit. 2018-12-13]. ISSN 0094-243X. Dostupné z: http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1526/1/301_1?bypassSSO=1.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články