Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effect of Strain on Viscoelastic Behavior of Fresh, Swelled and Mineralized PVP-CMC Hydrogel

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
SAHA, Nabanita, Radek VYROUBAL, Rushita SHAH, Takeshi KITANO a Petr SÁHA. Effect of Strain on Viscoelastic Behavior of Fresh, Swelled and Mineralized PVP-CMC Hydrogel. In: Novel Trends In Rheology V [online]. Zlín: American Institute of Physics (AIP), 2013, s. 301-309. [cit. 2018-01-19]. ISSN 0094-243X. Dostupné z: http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1526/1/301_1?bypassSSO=1.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články