Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Rheological evaluation of melt blown polymer melt

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
DRÁBEK, Jiří a Martin ZATLOUKAL. Rheological evaluation of melt blown polymer melt. In: Novel Trends in Rheology V [online]. Zlín: American Institute of Physics (AIP), 2013, s. 237-247. [cit. 2018-12-15]. ISSN 0094-243X. Dostupné z: http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1526/1/237_1?bypassSSO=1.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články