Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Individual Importance of Multicultural Competence in relation to Components of Students' Self-regulated Learning

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
HLADÍK, Jakub, Karla HRBÁČKOVÁ a Soňa VÁVROVÁ. Individual Importance of Multicultural Competence in relation to Components of Students' Self-regulated Learning. In: International Conference On Education & Educational Psychology (Iceepsy 2012) [online]. Istanbul: Elsevier Science B.V., 2012, s. 341-349. [cit. 2018-06-21]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812054055.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported