Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The Determinants of Self-Regulated Learning Development in Students of Helping Professions

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VÁVROVÁ, Soňa, Jakub HLADÍK a Karla HRBÁČKOVÁ. The Determinants of Self-Regulated Learning Development in Students of Helping Professions. In: International Conference On Education & Educational Psychology (Iceepsy 2012) [online]. Istanbul: Elsevier Science B.V., 2012, s. 332-340. [cit. 2018-02-21]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812054043.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported