Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Robust control of a laboratory circuit thermal plant

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PEKAŘ, Libor a Petr VALENTA. Robust control of a laboratory circuit thermal plant. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences [online]. 2013, vol. 7, iss. 3, s. 311-319. [cit. 2019-03-22]. ISSN 1998-0140. Dostupné z: http://www.naun.org/main/NAUN/ijmmas/2001-110.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články