TBU Publications
Repository of TBU Publications

Podoby amerického homosexuálního románu po roce 1945

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Podoby amerického homosexuálního románu po roce 1945 cs
dc.title Faces of the American Gay Novel after 1945 en
dc.contributor.author Trušník, Roman
dc.identifier.isbn 978-80-244-2952-6
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Palackého v Olomouci cs
dc.subject americká literatura cs
dc.subject gay literatura cs
dc.subject queer literatura cs
dc.subject homosexuální literatura cs
dc.subject gay literature en
dc.subject homosexuality in literature en
dc.subject American literature en
dc.description.abstract Monografie mapuje oblast amerických gay románů, tj. románů zobrazujících homosexuální zkušenost mužů. Identifikuje hlavní faktory působící na utváření kánonu gay literatury a podává nástin jejích základních vývojových tendencí. Zkoumá využití vybraných literárních prostředků v nejdůležitějších dílech vydaných po roce 1945 a ukazuje způsoby, jimiž gay román opouští ghetto a stává se plnohodnotnou součástí americké literatury. cs
dc.description.abstract The book explores American gay novels, i.e., novels dealing with the homosexual experiences of men. It identifies the main factors of gay canon formation and outlines the basic developments of gay literature. It explores the use of selected literary means in the most important works of the period and demonstrates how the gay novel has left the ghetto and become a part of mainstream American literature. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003187
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/11:43865644!RIV12-GA0-28150___
utb.identifier.obdid 43865658
utb.source b-orig
dc.date.accessioned 2013-04-08T10:59:28Z
dc.date.available 2013-04-08T10:59:28Z
dc.description.sponsorship P(GP405/09/P357) Kniha vychází s finanční podporou Grantové agentury České republiky v rámci projektu 405/09/P357 Podoby amerického homosexuálního románu po roce 1945.
dc.format.extent 155
dc.rights.access openAccess
utb.identifier.utb-sysno 67100
utb.identifier.nkp 005338391
utb.contributor.internalauthor Trušník, Roman
utb.fulltext.sponsorship Kniha vychází s finanční podporou Grantové agentury České republiky v rámci projektu 405/09/P357 Podoby amerického homosexuálního románu po roce 1945.
Find Full text

Files in this item

Show simple item record