TBU Publications
Repository of TBU Publications

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči cs
dc.title Preschool Education and its Importance for the Development of Language and Speech en
dc.contributor.author Zajitzová, Eliška
dc.identifier.isbn 978-80-86798-14-1
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Hnutí R cs
dc.subject jazyk cs
dc.subject řeč cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject vývoj řeči cs
dc.subject komunikativní kompetence cs
dc.subject dítě předškolního věku cs
dc.subject předškolní vzdělávání cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject očekávané výstupy cs
dc.subject kurikulum cs
dc.subject language en
dc.subject speech en
dc.subject communication en
dc.subject speech development en
dc.subject communicative competences en
dc.subject a pre-school child en
dc.subject preschool education en
dc.subject core competencies en
dc.subject expected outcomes en
dc.subject curriculum en
dc.subject Preschool curriculum framework en
dc.description.abstract Publikace poukazuje na význam předškolního vzdělávání pro rozvoj jazyka a řeči dětí předškolního věku. V kontextu předškolního vzdělávání přináší souhrn poznatků teoretických i praktických. V jednotlivých kapitolách seznamuje s předškolním vzděláváním z pohledu historie i současnosti se zaměřením na jazykový rozvoj, představuje vývoj řeči dětí v souladu se specifiky jejich vývoje a determinanty, které na rozvoj osobnosti působí. Publikace přináší zjištěné skutečnosti o úrovni kompetencí dětí v oblasti jazyka a řeči, tj. v oblasti komunikativních kompetencí, hovoří o možných rizicích, která mohou vznikat, na závěr předkládá doporučení pro praxi, zejména v mateřských školách. cs
dc.description.abstract The publication stresses the importance of preschool education to speech and language development in preschool children. In the context of preschool education, it provides a summary of the current theoretical and practical knowledge. Each chapter of the publication introduces pre-school education from the historical and present perspective, focusing on language development. It presents the speech development of children in accordance with the specifics of their development and determinants, which influence personal development. The book provides findings about various level of children´s competences in the area of language and speech, i.e. in the area of communication competences. It also points out the possible risks that may be encountered. Finally it provides recommendations for practice, especially in nursery schools. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18671
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003184
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/11:43865554!RIV12-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43865566
utb.source b-orig
dc.date.accessioned 2013-01-25T09:12:32Z
dc.date.accessioned 2013-04-08T10:40:54Z
dc.date.available 2013-01-25T09:12:32Z
dc.date.available 2013-04-08T10:40:54Z
dc.format.extent 116
utb.identifier.utb-sysno 000064977
utb.identifier.nkp 005174237
utb.contributor.internalauthor Zajitzová, Eliška
Find Full text

Files in this item

Show simple item record