Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Komplikace podkožního podávání infuzí v paliativní péči a možnosti jejich řešení

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KALA, Miroslav. Komplikace podkožního podávání infuzí v paliativní péči a možnosti jejich řešení. Interní medicína pro praxi [online]. 2013, vol. 15, iss. 1, s. 36-37. [cit. 2019-02-16]. ISSN 1212-7299. Dostupné z: http://www.internimedicina.cz/artkey/int-201301-0011_Komplikace_podkozniho_podavani_infuzi_v_paliativni_peci_a_moznosti_jejich_reseni.php.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články