Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Možnosti individuálního přístupu k nemocným v zařízení paliativní hospicové péče

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KALA, Miroslav. Možnosti individuálního přístupu k nemocným v zařízení paliativní hospicové péče. Interní medicína pro praxi [online]. 2012, vol. 14, iss. 12, s. 484-485. [cit. 2019-02-18]. ISSN 1212-7299. Dostupné z: http://www.internimedicina.cz/artkey/int-201212-0010_Moznosti_individualniho_pristupu_k_nemocnym_v_zarizeni_paliativni_hospicove_pece.php.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články