Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Using of cross-linking protein hydrolysates for preparing of thermo-insulating panels from printed circuit boards waste

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JANÁČOVÁ, Dagmar, Hana CHARVÁTOVÁ, Pavel MOKREJŠ, Vladimír VAŠEK, Antonín BLAHA, Karel KOLOMAZNÍK a Gordana PARAVANOVÁ. Using of cross-linking protein hydrolysates for preparing of thermo-insulating panels from printed circuit boards waste. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences [online]. 2012, vol. 6, iss. 7, s. 837-844. [cit. 2018-12-13]. ISSN 1998-0140. Dostupné z: http://www.naun.org/main/NAUN/ijmmas/16-424.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články